Biopren 50 LML

Dünyanın en önemli Biyosidal ürün üreticilerinden biri olan BABOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE firmasına ait bir markadır.
BABOLNA BİO, Çevre ve Halk Sağlığı alanında 45 yılı aşkın süredir üretim deneyimine sahiptir.
BABOLNA BİO, GMP (Good Manufacturing Practices) standartlarında S-methoprene aktif bileşenini sentezleyen en önemli yatırımcıdır. Ayrıca BABOLNA BİO, AB Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine uygun olarak S-methophrene aktif madde dosyasını hazırlayıp sunan TEK firmadır. (Ürün tipi 18)

S-methoprene; Böcek Gelişim Düzenleyicileri (IGRs) olarak bilinen ürünlerin içerisinde hiçbir çevresel yan etkisi olmayan, hedef haşere dışındaki organizmalar için zararlı etkisi bulunmayan İnsana Dost, Doğaya Dost bir Larvasittir.
S-methoprene; embriyogenezler üzerinde spesifik bir etkiye sahiptir. Uygulama yapılan alandaki hedef canlının başkalaşma evresini (metamorfoz) engellemesi onu mükemmel bir larvasit kılmaktadır. Hedef vektörlere ait larvaların 3. ve 4. dönemlerinde Juvenil Hormon konsantrasyonu azalır ve bu sayede bir sonraki evreye geçerler. S-methoprene uygulanan alanda ise Juvenil Hormon konsantrasyonu azalmadığı için larvanın gelişmesi ve ergin hale gelmesi mümkün olmayacaktır.