BONIRAT PASTA

Yemden ufak bir parça yiyen fareler birkaç gün sonra ölür.

Yem çekingenliği yaratmadığından ön yemlemeye gerek yoktur.

Kullanılacak yem miktarı ve yem istasyonu sayısı fare yoğunluğuna göre değişir.

Yemleme noktalarını fare ve sıçanların gezindikleri güzergahlara yuvalandıkarı alanlara ve pisliklerinin görüldüğü sahalara yerleştiriniz. Bonirat pasta ikinci jenerasyon abtikoagülen içeren, rutubete dayanıklı ve kolay uygulanabilen bir rodensitisitdir..

Sıçanlar için uygulama: Uygulamayı istasyonlarda yapınız. Yeterli miktarda yemleme noktası kullanınız. Her yemleme noktasına 30-50 gr pasta koyunuz. Yoğun sıçan istilasında 5 metrede 50 gr pasta, düşük sıçan popilasyonunda 10 mt. 30-50 gr. pasta uygulayınız.

Fareler için uygulama: Uygulamayı istasyonlara yapınız. Yeterli yoğunluğa göre 2-5 mt. aralıklarla 10gr. pastalardan yeterli sayıda uygulayınız.

Etki Şekli: Bonirat pasta sindirim yolu ile etkilidir. Ölüm fare ve sıçanlarda birkaç gün içinde iç kanama ile gerçekleşir. Hemen ölüm görülmediği için diğer fare ve sıçanlarda yemden alarak ölürler.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR.

Boniarat fare zehiri arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucu organizmalara karşı zehirlidir.

Uygulamadan sonra bulacağınız ölü fare ve sıçanları. Toprağa gömünüz.

Kullanılmayan orjinal ambalajları ağzı sıkıca kapalı olarak yiyecek madddelerinden uzakta ve klit altında saklayınız.

Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

ZEHİRLENMİŞ KİŞİYİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYINIZ.

Yutulması durumunda hastanın bilinci açık ise kusturma yapılır.

Protrombin ve Hemoglobin seviyelerini kontrol altında tutunuz.

Belirtilerine göre tedavi uygulayınız.

ANTİDOTU K1 VİTAMİNİDİR.

Kullanım Alanları:

Fare ve sıçanların, BONİRAT PASTA Yemi kolaylıkla bulup yiyebileceği alanlar belirlenir. Bu alanlar genellikle duvar kenarları, kemirilmiş alanlar, köşeler ve asma tavanlar, fare veya pisliklerinin görüldüğü yerlerdir. Mümkünse alternatif yiyecekler bu alanlardan uzaklaştırılır. Kullanılacak yem miktarı mevcut mekandaki fare sayısı ve popülasyonuna göre belirlenir.
Kullanıma hazır özel ambalajında bulunan BONİRAT PASTA fare yemi, çocukların ve evcil hayvanların, hedefdışı yaban hayatının ulaşamayacağı yerlere ve hasara dayanıklı blok kutuları FARE YEM İSTASYONLARI içinde uygulanmalıdır.
Deniz, göl, dere vb su alanlarına yakın yerlerde, gemi ve yat barınaklarında, kanalizasyon foseptik içleri ve çevrelerinde pasta formu yemler daha başarılı olacaktır.